Това е много амбициозна конструкция и поради работата, необходима в главния прекъсвач на вашия дом, горещо препоръчваме само тези, които имат опит с електрически работи, да се заемат с проекта. Това каза, че това е наистина умно малко рециклиране, което даде впечатляващо полудневно резервно захранване. Натиснете връзката по-долу за подробния дневник за изграждане.

FrankenUPS [чрез Hack A Day]